MENU

O nás

Vítejte na stránkách Evropské stezky hradů a zámků Polsko–Česko!

Hrady a zámky nás spojují. To je název projektu, který jako vedoucí partner přichystala Destinační společnost Východní Čechy ve spolupráci s Dolnoslezskou turistickou organizací a Destinační společností Orlické hory a Podorlicko.

O co vlastně jde? Cílem je vytvořit nový přeshraniční turistický produkt Evropské stezky hradů a zámků Polsko-Česko. Ta již nyní v základní podobě funguje na polském území.

Tento projekt rozvíjí stávající nabídku polských hradů a zámků a rozšiřuje ji o české území, konkrétně Východní Čechy, které jsou koncentrací hradů a zámků výjimečné. Zároveň původní myšlenku inovuje, staví na mezinárodní úroveň a využívá vysokého kulturního potenciálu na obou stranách hranice.

Co chce tento nový počin dosáhnout? Sjednotit a propojit stávající hrady a zámky, jejich specifickou nabídku a různé typy zážitků a rozvinout je o další doprovodné služby. A to tak, aby vznikla komplexní nabídka s dlouhodobým efektem, který ve finále přispěje k prodloužení pobytu na daném území.

Kompletní nabídku zapojených hradů a zámků naleznete zde na webových stránkách a také v tištěné mapě, která je k dostání v informačních centrech ve Východních Čechách a Dolním Slezsku. Můžete se těšit na krátké spoty, které představí to nejlepší z každého hradu a zámku. Do subjektů také dorazí známí Youtubeři. Na jaře 2020 odstartuje fotosoutěž o pobyty na hradech a zámcích a spoustu dalších zajímavých cen.

Věříme, že díky této přeshraniční spolupráci dojde ke zvýšení povědomí o zajímavých turistických místech v Česku i Polsku.

  

Název programu: INTERREG V-A Česká republika – Polsko

Název projektu: Hrady a zámky nás spojují

Partneři projektu: Destinační společnost Východní Čechy,  Orlické hory a Podorlicko, Dolnośląska Organizacja Turystyczna

Registrační číslo projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_030/0001773

Realizace projektu: 1.6.2019 - 31.5.2021

 

Kontakt:

Destinační společnost Východní Čechy

náměstí Republiky 12, 530 02 Pardubice, Česká republika

tel.: 466 030 412

e-mail: dsvc@vychodnicechy.info

www.vychodnicechy.org

               

Orlické hory a Podorlicko

Panská 1492, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, Česká republika

tel.: 725 921 969

e-mail: info@dsohp.cz

www.dsohp.cz

 

Dolnośląska Organizacja Turystyczna

Świdnicka 44, Wrocław, Polska

telefon: + 48 71 793 97 22

e-mail: biuro@dot.org.pl

www.dot.org.pl

dsvc      OAP_logo_CMYK     logo-DOT-po-czesku

Projekt: Hrady a zámky nás spojují, registrační číslo: CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_030/0001773